Lezingen, workshops, presentaties, seminars

Op aanvraag verzorgen wij graag presentaties, workshops, etc. rond het thema ‘Mooi boos‘/’Confronteren met respect‘. In overleg met de opdrachtgever kunnen we een aanbod op maat maken. Voorbeelden van eerdere lezingen, workshops, presentaties en seminars zijn :

Workshop ‘Confronterend coachen als vorm van respect’ op het congres ‘Coachen , maar dan anders’ van het Blariacumcollege te Blerick

In deze workshop voor 40 docenten, coaches en leidinggevenden ging het over hoe respectvol confronteren je speelruimte en je toegevoegde waarde in je werk (bijvoorbeeld als coach) vergroot. En over hoe een goed geplaatste en ontvangen confrontatie zorgt voor een diepere verbinding, met jezelf en met de ander. Waarmee confronteren dus als een vorm van investeren in een (professionele) relatie gezien kan worden.

 

Salon  ‘Rood, neem je plek in!’ voor het Center for Human Emergence

In deze workshop onderzochten we met 20 maatschappijvernieuwers hoe je onbevreesd authentiek zijn en tot snelle en gerichte actie komen (2 kernprincipes van het Center for Human Emergence) in de praktijk brengt. En hoe dat te maken heeft met verbinding, ‘ja’ kunnen zeggen en ook met begrenzing, ‘nee’ kunnen zeggen.

 

Workshop ‘Mooi Boos’ voor projectmanagers

In deze workshop voor zo’n 20 zelfstandige projectmanagers hebben we  in een dialoog de gezondheid van boosheid onderzocht. Vragen die aan de orde zijn geweest: Hoe kun je op een goede manier je professionele plek innemen en  samenwerken met je opdrachtgever? Hoe zorg je voor een ‘schoon’  samenwerkingscontract? Wanneer stel je de grens? Hoe werken de boodschappen die je van huis uit mee hebt gekregen deze situaties?