Het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie geeft heldere sleutels om MooiBoos te zijn

 

Marshall B. Rosenberg is de grondlegger van het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie waarmee hij heldere sleutels geeft om MooiBoos te zijn.

Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

Een citaat uit het hoofdstuk ‘Boosheid ten volle uiten’:

Andere mensen de schuld geven of ze straffen zijn oneigenlijke uitingen van boosheid. Als we onze boosheid volledig willen uiten, is het allereerst nodig dat we de ander op geen enkele manier verantwoordelijk stellen voor onze boosheid. In plaats daarvan maken we onszelf bewust van onze eigen gevoelens en behoeften. Door onze behoeften te uiten hebben we een veel grotere kans dat ze vervuld worden, dan wanneer we ander veroordelen, beschuldigen of straffen.

De vier stappen om boosheid te uiten zijn

  1. Stop en haal adem
  2. Identificeer je veroordelende gedachten
  3. Maak contact met je behoeften
  4. Uit je gevoelens en onvervulde behoeften

In sommige gevallen geef je tussen stap 3 en 4 empathie aan de ander, zodat hij of zij beter in staat is om ons te horen wanneer we ons bij stap 4 uiten.

In de eerste minuten van dit filmpje verteld Rosenberg hoe hij omging met de boosheid die hij tegenkwam tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp.

Scroll naar boven